Mødereferater

27-Maj-2015

Referat fra stiftende generalforsamling i Græsted MTB

Referat fra Stiftende generalforsamling i Græsted MTB.d.3/3-2015.

Valg af ordstyrer. Denne blev Daniel.
Ved gennemgang af vedtægter blev der diskuteret og argumenteret flittigt, og ved først komne bestyrelsesmøde vil de reviderede vedtægter blive endeligt godkendt. og efterfølgende vil det være muligt at finde vedtægterne her på siden. (Facebook. red)
Klubbens navn: Græsted MTB.
Fast møde sted : "Torvet" i Græsted foran kroen.
Primær kommunikations form, elektronisk via Facebook.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der har til formål at lave forslag til klubtøj og indhente priser på samme. Der var enighed om at der ved deltagelse i løb skulle køres i klubtøj når dette er indkøbt. Det er ikke et krav at der køres i klubtøj til fællesture eller ved træning.
Det er heller ikke et krav at man som medlem skal købe klubtøj. Men der skal arbejdes på at gøre det attraktivt for medlemmerne at købe klubtøj.
Arbejdsgruppen består af : Søren, Jacob, Lars A, Kim H og Daniel.
Der vil på først komne bestyrelsesmøde blive udarbejdet en indmeldelsesblanket, denne vil ligeledes blive lagt ud på denne side.
Kontingentet bliver 400,- for voksne og 200,- for børn u/15. år. kontingentet opkræves én gang årligt.
Det er aftalt at der vil fortsat være en fast ugentlig fællestur for alle voksne uanset niveau lørdage kl.8.30.
Der vil blive afholdt fælles tur/teknik træning for børn lørdage kl.14.00 samt en hverdag kl.17.00(mere info herom tilkommer)
Klubben har til hensigt at uddanne et antal instruktører via kurser afholdt af DGI med det formål at kunne dygtiggøre børn såvel som voksne.
Dette vil blive et fokus område.
Det er vigtigt at Græsted MTB kan tilbyde kvalificeret træning for sine medlemmer.
Bestyrelsen er valgt:
Formand.
Klaus Mortensen
Næstformand.
Daniel Steen
Kasserer.
Søren Jakobsen
Øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Lars Andersen, Peter Savage,
Suppleanter.
Steen Rasmussen, Jakob Ludwigsen.
Revisor.
Dennis Martinsen.
Første bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d.10/3-2015 kl.19.30.
Dagsorden til første bestyrelsesmøde er som følger.
1. gennemgang af tilrettede vedtægter
2. træningstider fastlægges endeligt
3. tøj
4. logo-klub kendetegn
5. sponsorer
6. evt

27-Maj-2015

Bestyrelses møde 10/3 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.10/3-2015.

Dagsorden til første bestyrelsesmøde er som følger.
1. gennemgang af tilrettede vedtægter
2. træningstider fastlægges endeligt
3. tøj
4. logo-klub kendetegn
5. sponsorer
6. evt
Klaus beretter om omstændighederne for oprettelse af en forening. Hvilke krav der er til CVR.nummer, Digital-post, Nem-Id, Nem konto.
Klaus har været i dialog med kommunen samt undersøgt lidt om adfærd i de danske statsskove samt private skove, dette er vigtigt for at være en troværdig forening.
Søren beretter om forløbet vedr oprettelse af en Konto samt ønsket om Mobile-pay.
Søren har været i gang med at lave en hjemmeside til Græsted MTB, og det er vedtaget efter drøftelser at forsætte dette arbejde, sådan at foreningen kan få endnu en platform til udbredelse af foreningens budskaber og for at få mere synlighed på internettet.
Start på dagsordenen.
Punkt 1.
Godkendelse af vedtægter. GODKENDT !
Punkt 2.
Træningstider / touringstider. Der skal findes 1 til 2 ansvarlige for alle samlinger uanset om det er touring, eller decideret træning. Og det er besluttet at der tilmeldes 4-5 til Instruktør kursus-Basis via DGI snarest muligt, her tilgår mere info på et senere tidspunkt.
Følgende er aftalt vedr fælles touring / træning:
lørdag. 8:30 - for voksne, på alle niveauer der deles efter behov. Det bliver typisk længere ture med en varighed på mellem 2½ - 3 timer.
Lars og Steen bliver ansvarlige for lørdagene.
søndag. 14:00 - for voksne og børn på alle niveauer. Der køres samlet og laves deling / aktiviteter efter behov. Oftest i Græsted Hegn. varighed 1½ - 2 timer.
Søren og Jacob er ansvarlige for søndagene.
tirsdag. 17:00 - for voksne og børn på alle niveauer. Der køres samlet og laves deling / aktiviteter efter behov. Oftest i Græsted Hegn. Varighed 1½ time.
Daniel og Peter er ansvarlige for tirsdagene.
Punkt.3.
Tøjudvalget fortsætter arbejdet med at finde tøj og skabe attraktive pakker / tilbud. Søren og Lars får snarligt tøjprøver.
Punkt 4.
Kim skal have mulighed for at arbejde med logo og farver, kombinationen i Gribskov kommunes varetegn er en oplagt mulighed som afsæt til dette arbejde.
Punkt 5.
Der afventes lidt i forhold til sponsorer, da tøjudvalget skal have lidt tid til at finde ud af hvad behovet kunne være, samt økonomien i samme. Der afventes derfor lidt mht opsøgende arbejde med sponsorer.
Punkt 6.
Indmeldelses blanket udarbejdes af Søren og denne skal lægges både på Facebook og på den nye hjemmeside.
mht Facebook gruppen som den er nu, skal tiden have lov at vise om der bliver et behov for at rette den til eller der evt skal oprettes en lukket gruppe kun for betalende medlemmer. Intet er fastlagt men mange meninger er luftet.
30/5-2015 Græsted løbet arrangeret af Græsted løbeklub vil kunne bruges både til promovering af Græsted MTB samt for at støtte op om løbeklubbens flotte arrangement. Det skal afsøges om hvorvidt klubben har behov for hjælp og om de vil gøre brug af Os som sådanne. Evt udarbejdelse at flyers og.lign.
Mandag mødes tøjudvalget hjemme hos Søren for at brainstorme og for at få en plan for hvad vi kan bruge Kims ekspertiser til.
På vejne af bestyrelsen.
Peter Savage

08-Juni-2015

Referat fra bestyrelsesmøde I Græsted MTB 16/4-2015

Dagsorden til bestyrelses Møde på torsdag, på Blik kl. 19.00.

1. Logo, tøj, sponsorer
2. Indmeldelser
3. Facebook
4. Skovfogeden
5. Forretningsorden
6. Børneattester
7. Evt
Tilstæde. Klaus, Daniel, Søren, Jacob, Steen, Peter.

Punkt .1.
Status på klubtøj, Daniel fortæller at der er solgt sponsorater til Mobilis, Malermester Torben Hansen, RythsBodyLux. Flere er under forhandling.
Logoet er klar, men tøjet er endnu ikke designet færdig, da der kan komme flere sponsorer. Der vises en skitse af det foreløbige tøj.
Det er tanken at give en rabat på tøjet og ikke på kontingentet.

Punkt. 2.
Søren har indmeldelserne på tegnebrættet og vil blive klar hurtigst muligt. Disse skal lægges på web samt kunne fås i papirform.

Punkt. 3.
Facebook skal forblive en offentlig side.
Fastlåst tekst skal indeholde link til www.graestedmtb.dk
Formulering af værdisæt der kun forefindes på hjemmesiden.
Punkt. 4.
Vi skal være forbilleder og holde den gode tone, både på web og i skoven. Vi laver ikke selv regler i skoven men retter os efter de regler der forefindes.
Som klub efterlever vi de regler der er og retter os efter anvisninger fra skovfogeden.
Klubben vil ikke ansøge om yderligere sporarbejde foreløbigt.

Punkt. 5.
Tilrette vedtægter ved næste generalforsamling, med rettidig varsling af ønskede ændringer.

Punkt. 6.
Børneattester skal indhentes ASAP. Alle der har med træning af børn og unge skal sørge for dette.

Punkt. 7.
Afholdelse af hyggearrangementer skal være bruger betalt fremadrettet.
Klaus får lavet plakat med Græsted MTB logo til promovering.
Tidspunkt for lørdagsturen ændres til kl.8.00 i sommerhalvåret.
Referat Peter Savage.

10-Juni-2015

Referat af bestyrelsesmøde 2/6 2015

Dagsorden.
1. Status og fremtid
2. Sponsorkontrakt
3. Alternativ trøje til børn
4. Træning
4/1. Struktur / Opdeling i hold
4/2. Træning eller guidet tur
5. Deltagelse i cup
6. Evt.
Tilstede. Klaus, Lars, Søren, Daniel, Jacob, Peter.

Punkt 1.
Forslag til hjemmeside www.graestedmtb.dk – oprettelse af en kalender for bedre overblik / synliggørelse af ture, events og.lign. hertil et link til betaling hvor dette måtte være nødvendigt.
Mobilepay er pt. Fravalgt, men tages op igen på et senere tidspunkt, grundet letheden ved spontane arrangementer.

Punkt 2.
Søren laver faktura til sponsorerne.
Daniel sender udkast til sponsoraftale, Lars foreslår at vi ”låne” fra DGI
Jacob laver kontrakt.
Søren sender det ud inden 1/7-2015.

Punkt 3.
Status på tøj er at der er bestilt ca 80 stk tøj, der foretages en afstemning af medlemslister tøjbestillinger, for at sikrer at dem der skal opnå rabat på tøjet også gør det.
Forventet levering slut juli.
Der genbestilles tøj af Atakama bike når der foreligger 10 bestillinger i deres system fra Græsted MTB. Det vil sige at man til enhver tid kan bestille tøj, men der bliver først afgivet en ordre til leverandøren i Italien ved en min. ordre på 10.stk.
Vi vil prøve at lave en opsamling af bestillinger 3 gange årligt og melde dette ud, så alle der har interesse for at bestille kan gøre det samlet.
Næste gang vil blive 1/9-2015. derefter forventet levering 45 dg.

Der har fra flere sider været et ønske om et alternativ til det klubtøj fra Atakama bike. Et mere prisbilligt alternativ.
Bestyrelsen er enige om at det tøj der er valgt er det rigtige valg, set ud fra kvalitet og pris, men erkender at det kan forekomme dyrt for især børn der skal i gang med MTB fra bunden. Der er mange udgifter til opstart, og det er velkendt at ikke alle holder ved sporten i længden. Samtidigt er det vigtigt for bestyrelsen at så mange som muligt kommer ud på sporet i ensartet tøj.
Derfor er det vedtaget at der fremstilles et prisbilligt alternativ som vil indgå i en startpakken for børn.
Det vil sige: Når et barn 0-15 år. meldes ind i Græsted MTB koster det 200,- herefter modtager man en kortærmet jersey som er inkluderet i indmeldelses gebyret.
Denne jersey er i udseende identisk med det vi tidligere har præsenteret, blot i en anden kvalitet og derfor til en anden pris.
Alle Græsted MTB’s sponsorer vil være på denne jersey med samme placering som aftalt. Dog med den lille tilgang at Mobilis som er eneste sponsor der er placeret på bukserne vil få en placering på skuldrene/ærmet.
Børn/forældre der har bestilt tøj skal kunne vælge denne løsning fra, mod så at få refunderet 250,- for det bestilte tøj fra Atakama bike. Dette er en løsning vi kan stå inde for. Den ”nye” jersey har en værdi på 250,-
Søren står for denne del.

Punkt 4.
Daniel melder fra som træner på tirsdage.
Søren melder til på tirsdage.
Daniel melde ind på søndage.
Søren melder fra på søndage.
Det betyder bare at Daniel og Søren har byttet primære dage.
Vi søger forsat at få flere til at melde ind som hjælpere / trænere på de forskellige hold.
Punkt 4/1.
Vi forsætter med at lave opdeling af børnene. Det bliver niveau opdeling og ikke alders opdeling.
Punkt 4/2.
Vi fortsætter med at udvikle træningen og prøver at tilrettelægge træning for alle. Også voksne.
Fremadrettet vil der være træning : april til oktober, både tirsdage og søndage dog vil der være pause i den faste træning i skolernes sommerferie.
Resten af året vil der kun være træning søndage og kun så længe vejret tillader det.
Der vil formentligt være nogle der kører udenfor de fastlagte trænings tider, men så kan man ikke forvente at der vil være tilknyttet faste trænere med ansvar for træningen. Det anbefales at man følger med på facebook for nærmere info. Samt på den snarligt opkomne kalender på www.graestedmtb.dk

Punkt 5.
DCU ungdomscuppen.
Flere af de unge ryttere har allerede været i ilden ved ungdomscuppen og flere vil måske med i fremtiden. Det er et rigtigt godt sted at starte for de helt unge.
Klubben vil som udgangspunkt være tilstede ved alle løbene.
Det er også et sted vi vil gøre noget for sponsorerne, mht synlighed og tilstedeværelse.
Følgende er meget vigtigt.
1. Det er forældrene der er ansvarlig for transporten til og fra løbene.
2. Forældre eller værge skal selv være tilstede ved løbene
3. Klubben bærer ikke ansvaret for det enkelte barn
4. Klubben informere om løbene og hjælper gerne med tilmelding og anden praktisk ifb med løbene. Dette vil også komme til at stå i kalenderen på www.graestedmtb.dk
5. Alle der kører cuppen for Græsted MTB kører i klub jersey. Med logo og sponsorer.Punkt 6.
Der er blevet talt om behovet for tilstedeværelse af forældre ved træning af de mindste og dette vil være et krav at man er nød til at være der som forældre de første gange. Erfaringer må vise os hvor stort behovet er.
Der vil også blive et krav om at alle både børn og voksne medbringer en eller anden form for legitimation. Sygesikring eller lignende. Vi skulle jo nødig stå i en situation hvor uvidenhed er skyld i en tragisk udgang på en ulykke. Mountainbike er en sport med en del ulykker, så derfor er vi som klub nød til at tage stilling til alvoren heri.
Vi kan kun appellerer til at alle bakker op om dette.


Referent Peter Savage

03-November-2015

Referat af bestyrelsesmøde Græsted MTB d.1/10-2015

Drøftelser vedr fremtid. Teknikbane. Klubmødested. Container til opbevaring af materiel.Pavillon samt location for disse emner.

Muligheder via kommunen, til hjælp med ovenstående.

Spor i Græsted/Aggerbo hegn. Dette projekt står på standby foreløbigt.

Deltagelse i projekt Friluftshus i Gribskov v/ Kagerup station. Søren deltager her i info møder omkring det fortsatte arbejde med fritidshuset.

Det aftales at Græsted MTB lægger en ansøgning ind til DCU-ungdom om at skulle afholde et løb i Ungdoms cuppen i 2016. Daniel er tovholder og har kontakten til DCU.

Klaus lufter muligheden for at lave specielle arrangementer for medlemmer, eksklusivt for medlemmer, eller bare ekstra fordelagtigt for medlemmer, men for alle. Kunne eksempelvis være et fælles foredrag med Græsted løbeklub : mental træning og motivation for 15-80 årige.

Økonomien i Græsted MTB er i balance og Søren redegøre for foreløbige udgifter og indtægter.

Hvordan fastholder vi medlemmer og tilfører nye ? Vi skal have flere instruktører, altså flere ildsjæle på kursus, så vi kan tilbyde mere end andre klubber kan i området. (dette er allerede sket)

Der er ønske om fortsat træning vinteren igennem, evt med fælles ture til spor i nærheden. Kunne være med fælles transport, dette skal meldes ud i god tid.
Event kalender er stadig et ønske, men for nuværende ikke muligt at implementerer hverken på hjemmesiden eller via facebook.

Der opfordres til at pigeturene offentliggøres på Facebook, i samme stil som alle andre ture, sådan at alle kan se disse og deltage.

Der vil igennem de mørke måneder blive kørt ture med lygte, endnu ikke nogen fast dag, men meldes ud på Facebook så alle kan deltage, både kvinder, mænd og i nogen omfang børn.

Der afholdes jule arrangement søndag d.13/12. mere info tilgår når tiden nærmer sig.

01-Marts-2016

Bestrelsesmøde 20/1 2016

Fremmødte :Daniel, Søren, Klaus, Jacob, Lars og Peter.

Dagsordren.
• Træning i den nye sæson. Hvem-hvad-hvornår.
• Planlægning af generalforsamling
• Evt. herunder beslutning vedr klubtøj.

Punkt.1
Søren ønsker at holde lav "profil" som træner i 2016. Altså ikke være fast træner på nogle hold, men stadig møde op og hjælpe til i det omfang der er muligt.
Peter melder ind som fast tovholder og træner på alle tirsdags træning fra foråret. Og hjælper søndage frem til tirsdags træningen starter når lyset tillader det.
Daniel melder sig ind på så mange søndage som det er muligt. Det er meget vigtigt at der kommer flere med som træner / instruktører / hjælpere til både tirsdage og søndage.
Lars melder ind som tovholder på lørdage, men også her bliver det nødvendigt med flere til at løfte opgaven.
Det bliver nødvendigt at opdele børn og voksne i flere grupper. Børn skal ikke deles i aldersgrupper men i niveau.
Der indkaldes til et sæson opstartsmøde d.25/2-16 for at få flere til at være en del af klubbens aktive hjælpere / trænere / instruktører.
Dette møde skulle gerne ende ud i at der udarbejdes en halvårsplan for træning i Græsted MTB.
Det er også et håb, at vi kan tilbyde en ekstra træningsdag for de børn der skal deltage i løb / cups. Dette for at tilbyde mere specifik træning, der er nødvendigt for at børnene få det bedste ud af deltagelse i løb / cups.
Det kunne være en løsning at træningen kom til at se ud som følger.
Tirsdag : træning for alle, med opdeling i niveau.
Torsdag : træning specifik med teknik og styrke for børn med det mål at styrke dem der skal køre løb / cups.
Søndag : touring for alle, i alle aldre og på alle niveauer.
DGI har en trailer med lånecykler, som kan lånes af klubben, ved afholdelse af event der kan tiltrække nye der endnu ikke har en cykel eller ikke ved om det er det rigtige for dem.

Punkt.2
Generalforsamling afholdes d.17/3-2016. på BLIK i Græsted.
Der drøftes eventuelle ændringer af vedtægter. Klaus orienterer herom. Ændringer kommer på
dagsordenen til generalforsamlingen.
Lars står for booking af BLIK.

Punkt.3
Vi takker nej til et foreslag fra DCU vedr deltagelse i et overnatnings arrangement i forbindelse med
DCU Børnecuppen.
Søren har en god dialog med skovens folk og søger nødvendige informationer vedr våd områder og
særligt sårbare områder.
Daniel påbegynder ansøgning vedr DCU Børne Cup løb i august mdr.
DGI har et tilbud ude til foreninger og konsulent bistand til en meget fordelagtig pris. Med henblik på
udvikling og styrkelse af vores forening. Dette tilbud vil vi sige ja tak til.
Indbydelse til, Sæson opstartsmøde og generalforsamling udsendes snarest.
Referat af Peter Savage på vejene af Græsted MTB.

28-Marts-2016

Referat af generalforsamling 17/3 2016

17. marts 2016 afholdelse af generalforsamling for Græsted MTB, dagsorden følger.

• Valg af dirigent, samt valg af referent .
Formanden vælges som dirigent, Peter vælges til referent.
• Aflæggelse af beretning, og godkendelse af denne.
Formanden beretter:
Foreningen tog sine første spæde skridt i 2014, uden at have nogen form som forening, men blot fælles ture og snakken blandt lokale MTB ryttere. Langsomt begyndte de at tegne sig et billede af en forening/klub i udvikling.
3. marts 2015 etableres foreningen/klubben Græsted MTB ved en stiftende generalforsamling. I maj 2015 holdes der en officiel åbning/åbent hus hvor klubben for alvor bliver offentliggjort. Der etableres faste træning og fælles ture.
Klubben deltager aktivt i det lokale miljø, blandt andet ved afholdelse af Græsted løbet arrangeret af Græsted løbeklub. Her blev deltaget ved at hjælpe med vejvisning og som fortrop og bagtrop. Dette arrangement støttes der op om igen i 2016. Klubben har deltaget ved Helsinge rundt og fået en del opmærksomhed i de lokale medier. Der har været deltagelse ved DCU Ungdomscuppen i 2015 og denne deltagelse gentages i 2016.
Der har været torsdagsture med pizza og pilsner, lygte ture, tøseture, mekaniker kursus for begyndere, Halloween, efterårs hygge, jule afslutning som bare nogle af de arrangementer klubben har afholdt.
Uddannelse af instruktører. Faste træningsdage for både børn og voksne. Især børne træningen har været særdeles vellykket med meget stor tilslutning året igennem.
Der har været planlagt og fremstilles klubtøj, indgået sponsor aftaler, lavet sporarbejde. Og ansøgt om tilladelse til afholdelse af en afdeling af DCU Ungdomscuppen 2016, hvilket er lykkedes og nu har vi også fået tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til at afholde dette løb i Græsted/Aggerbo hegn.
Formanden beretter om et travlt år, men også om et succesfuldt år. Mange projekter er sat i gang, og de fleste er lykkedes allerede det første år. Klubben har også været repræsenteret ved flere dialog møder, angående et nyt spændende projekt i Gribskov med afsæt omkring Kagerup. Skov og Naturstyrelsen arbejder sammen med mange forskellige grupperinger på opførelsen af flere aktivitetshuse/frilufthuse i det Nordsjællandske, heriblandt et i Gribskov.
Medlemstal for 2015 : Voksne 39. Børn : 23.
Facebook gruppe øget med +100%. Ligger nu på 232 medlemmer/interessenter.
Medlemstal foreløbigt 2016 : Voksne 28. Børn : 14.
Konklusion – Det har været et fremragende 2015.


• Forelæggelse af regnskab samt buget, samt godkendelse af dette.
Kassereren forelægger regnskabet (vedhæftet) samt som fil på hjemmesiden og på Facebook.
Der er et fint overskud og balance i regnskabet. Klubben har en sund økonomi og regnskabet godkendes efterfølgende. Underskrives af : formanden, kassereren og revisoren.
• Behandling af indkomne forslag.
Indkøb af telt/pavillon samt beach flag. Til brug ved div arrangementer internt såvel som eksternt.
Ændring af vedtægter. Formanden kommer med forslag til ændringer. Ændringer vedtaget og vedtægter revideres og offentliggøres efterfølgende.
• Fastsættelse af kontingent.
Kontingent ændringer : Fastholder kontingent på nuværende niveau frem til 1. maj 2016 hvorefter beløb for børn 0-15 år ændres til 250,- pr år. 1/1 til 31/12.
Kontingent ændringer gennemføres med henblik på eksisterende regler for kommunalt tilskud. Kommunalt tilskud pr.2016 udgør 230,- om året. Det betyder i praksis at en klub kan få et tilskud svarende til 230,- pr. indmeldt barn én gang årligt, dog forudsætter det at kontingentet er svarende til eller højere end 230,-
Ændringer vedtaget.
Kontingent for voksne forbliver uændret på 400,-
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at kunne regulerer kontingentet i løbet af året, dette tilføjes i vedtægterne.
Differentieret kontingent kan besluttes af bestyrelsen for nye medlemmer.
Kontingent kan maksimalt reguleres med +/-25% pr.år.
• Valg af bestyrelse i henhold til §4 - valg af 1-2 suppleanter samt valg af kasserer og revisor.
Næstformanden er på valg. Daniel genopstiller og vælges for endnu en periode.
Kassereren er på valg. Søren genopstiller hvis ingen andre melder sig. Søren vælges for endnu en periode.
Suppleant 1-2 er på valg. Jacob genopstiller og vælges for endnu en periode. Steen udtræder efter eget ønske. Jeanett opstiller, og vælges for en periode.
Revisoren er på valg. Dennis genopstiller og vælges for endnu en periode.
• Eventuelt.
Der berettes om aftaler fra nyligt afholdt sæson opstartsmøde 25/2-16. Hvor det besluttedes at tirsdage er regulær træning og starter efter påske. Og søndage bliver mere touring end træning, altså kan man ikke forvente at der er instruktører til stede på alle holdene.
Formanden nedfælder de oplagte løb og løbs serier i området.
Hotcup, Dustcup, DGI cup, DGI ungdomscuppen, H12, Stamina12, Merida maraton, Helsinge rundt, Gribben, Heels on weels. Men der findes mange flere løb som alle kan deltage i uanset niveau. Dette er blot et udpluk af løb der afholdes og hvor Græsted MTB har en eller flere deltagere tilmeldt.
Søren og Jacob fortæller om deres deltagelse ved efterårets afholdelse af spor konference på skovskolen Nøddebo. Om det spændende arbejde der foregår rundt omkring. Skov & Naturstyrelsen har som tidligere nævnt haft indbudt til dialog møder omkring aktivitets huse i Nordsjælland og her er det med stolthed at Græsted MTB som den eneste MTB klub har været indbudt, dette fordi vi har været den eneste organiserede klub under DGI og derfor været interessante for et fremtidigt samarbejde omhandlende aktiviteter i blandt andet Gribskaov.
Græsted MTB ønsker forsat at være engegeret i dette projekt.
Klubben vil snarligt tage imod et tilbud fra DGI, omhandlende konsulent bistand til klubbens bestyrelse med henblik på en styrkelse af klubben fremadrettet.
Husk forventnings afstemning af fællesture.

Formanden takker for en god generalforsamling.

06-December-2017

Referat bestryrelsesmøde 23/5 2017

Tilstede:
Klaus, Lars, Daniel, Ulrik, Peter.

Dagorden :
• Status
• Teknikbane
• Træning
• Tøj
• Arrangementer
• Evt

Status/træning/arrangementer :
Klubben oplever i 2017 en tilbagegang i medlemstallet, Klaus orientere om at der pr.d.d er indmeldt 9 børn og 21 voksne. I alt 30 medlemmer (2016=56) (2015=62)
Der blev ivrigt drøftet hvilke tiltag der skal til for at tiltrække nye medlemmer og selvfølgelig fastholde de eksisterende medlemmer.
Det er tydeligt at der er ønsker om flere sociale arrangementer men det er vigtigt at der samtidig er noget indhold for medlemmerne.
Forslag til fremtidige arrangementer :
Event med DGI-teknik, flow, sving, bremse osv. Forventet dato : 19.aug
Overnatning i shelters primært børn/unge. Formentlig lige efter sommerpausen.
Klub mesterskab. Forventet dato : 16.sep
Generelt flere arrangementer som i 2015, sæson afslutning/opstart osv
TAK FOR HJÆLPEN efter DCU løbet. Dato 9.sep

Klub fest. Forventet dato 16.sep
Det aftales at der skal være en synlig plan (½ årlig) for hvilke arrangementer der kommer.
Ungdoms træningen fortsætter som hidtil. Både tirsdag og lørdag.
Sidste gang inden sommerpausen 24/6. med efterfølgende frokost-pølser for alle…
Første gang efter sommerpausen 12/8.

For at flere vil blive tiltrukket af et klubmiljø stilles der forslag om at klubben kan helt eller delvis bidrage til betaling af start gebyr til løb/cups, hvis den deltagende stiller op for Græsted MTB og i klubbens officielle cykeltøj. Dette punkt skal færdig behandles senere.

Ide om at lave nyheds mails til nuværende og forhenværende medlemmer samt deling via Facebook og.lign.

Teknikbane :
Klubben har fået tildelt 150.000.kr til etablering af cykel teknik bane, dette er naturligvis ikke helt nok til at en sådan bane kan blive en realitet, men da klubben stadig har mulighed for at få tildelt midler fra en anden pulje er håbet fortsat at dette vil blive til virkelighed inden for en overskuelig fremtid. Denne anden pulje afgøres i starten af juni måned og derefter kan vi beslutte hvad klubbens strategi skla være. Der er enighed om at bliver denne cykel teknik bane til virkelighed er der store chancer for at vi her igennem kan tiltrække flere medlemmer.

Klubtøj :
Det blev på generalforsamlingen vedtaget at der skulle nedsættes et tøj udvalg hvilket der blev, det er imidlertid blevet besluttet på bestyrelsesmøde d.23 maj at dette arbejde ikke skal igangsættes. Beslutningen er truffet på baggrund af det lave medlemstal. Det er et stort arbejde at redesigne tøjet, finde leverandører, lave nye sponsor aftaler. Derimod har bestyrelsen lyttet til kritikken omkring det nuværende design, og vores leverandør er kontaktet med henblik på at tilføje en buks/baggy shorts som erstatning for den nuværende bib shorts/buks. Mere herom så snart der er nyt.

Evt :
Daniel er tovholder på DCU-løbet herunder tidstagning, ruter, Food—truck

12-Februar-2018

Referat af bestyrelsesmøde 24/1 2018

Græsted MTB takker nej til at afholde DCU ungdomscup køb i 2018. Beslutning er truffet på baggrund af det nyeste oplæg fra DCU ved koncept ændring af Ungdomscuppen.
Skulle DCU vælge at falde tilbage til tidligere koncept vil Græsted MTB genoverveje om vi vil afholde en afd af cuppen.

DGI afholder teknik kursus på Græsted Bike-park d. 17/6-2018.
Pump-track & Teknik.
Kurset deles via Facebook og der skulle være plads til 16 deltagere.

Græsted MTB takker nej til at deltage ved Skovens dag i 2018.

Klaus deltager ved to møder i Gribskov Hallen. Dels for at vise ”flaget” men også for at være en del af foreningerne i og omkring Gribskov hallen.

Der afholdes Generalforsamling d. 14/3-2018 kl. 19:00. Indbydelse følger.

Vedr ny BMX klub så afventer Græsted MTB udviklingen men ønsker ikke yderligere involvering i dennes aktiviteter.
Klubberne skal ikke blandes sammen.

Det er blevet drøftet hvorvidt kontingentet skal udfases, men dette fastholdes foreløbigt.
Forslag om et årshjul for at synliggøre aktiviteter for medlemmer.

Træning for voksne vil ikke længere være noget der vil blive foreslået, derimod opfordres stadig til at slå ture op på Facebook af alle.

Ungdoms træning for 2018.

Foreløbigt fortsætter Ulrik med at køre tirsdag fra Kagerup Station kl. 18:00 om tirsdagen. Dette indtil lyset gør at tirsdags træningen genoptages uden lygter.
Nyt tiltag for træning tirsdag og lørdag bringes op på generalforsamlingen. Peter har stillet forslag om at fastholde tirsdags træningen i Gribskov, dog med udgangspunkt på Skovhusvej i Mårum. Dette for at kunne udfordre ungdommen mere.

Lørdags træning ændres til 2 timer og med start kl.9:00. Start og slut i Græsted. Med opstart lørdag uge 8.Der vil som noget nyt være mulighed for at opnå attraktive tilskud og rabatter til Græsted MTB’s betalende medlemmer.

Eksempler kunne være:

Teknik kursus v/DGI – Fuldt tilskud
Bissen – Tilskud
Heino fall race – Fuldt tilskud
Helsinge Rundt – Fuldt tilskud
Merida MTB Maraton – Tilskud
6 timer på Møns Klint – Tilskud

Dette forudsat at der stilles op for Græsted MTB samt køres i klubbens tøj.

Dato for sommerfest d. 8/9.
Måske Hans Morten og Michael Nielsen ville være fest udvalg ? 